Witryna / Domena / Strona WWW w domenie covid-19-nieznane-fakty.pl jest niezależną nie komercyjną, prywatną  informacyjną elektroniczną  Witryną www zwaną dalej „Operatorem” poświęconą tematowi Pandemii Covid-19 i tematom zdrowia oraz blogiem informacyjnym z różnymi treściami.

To prywatna niekomercyjna inicjatywa kilku osób, którym przyświeca cel propagowania wiedzy naukowej i doświadczenia lekarzy z całego świata w zakresie zdrowia z szczególnym naciskiem na leczenie zakażeń wirusowych, które angażują w tę inicjatywę własny czas i środki finansowe.

Ograniczenie odpowiedzialności
Zawartość strony internetowej została stworzona z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednak Operator tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność udostępnianych stron i treści. Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania lub niestosowania nieprawidłowych informacji są wykluczone. Wszystkie informacje lub ich części mogą zostać zmienione, uzupełnione lub usunięte, a także czasowo lub trwale wycofane w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Linki zewnętrzne
Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Za te strony odpowiadają ich operatorzy. Kiedy linki zewnętrzne zostały po raz pierwszy połączone, Operator  sprawdził zawartość stron trzecich pod kątem wszelkich naruszeń prawa. W tamtym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Operator nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​usługodawca przyjmuje treść znajdującą się za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Dlatego też dostawca niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych / połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku.

Treści w Witrynie
Treści zawarte na stronach Operatora w żadnej sytuacji nie mogą być traktowane jako porada lekarska czy medyczna.  Wszelkie porady i zalecenia i informację na temat zdrowia,  stosowania leków czy witamin czy nawet suplementów diety, dawek, procedur muszą być skonsultowane z dyplomowanym Lekarzem prowadzącym Pacjenta. 

Połączenia binznesowe i finansowe.
Operator oświadcza,  że nie ma żadnych połączeń biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi  czy społecznymi fundacjami, firmami farmaceutycznymi, medycznymi itp. Jeśli Operator poleca lub reklamuje na stronie WWW jakieś konkretne produkty, marki lub firmy robi to kierując się sowim własnym doświadczeniem lub uznaniem w zakresie najlepszego dowolnego wyboru.

Środki finansowe
Aktualnie wszelkie środki finansowe na utrzymanie i propagowanie serwisu pochodzą z funduszy prywatnych Operatora. 
Operator uruchomił możliwość wykonania darowizny na cel utrzymania witryny (koszta techniczne),  jednak przede wszystkim na działanie płatnej kampanii informacyjnej w Internecie promującej metody profilaktyki i wiedzy o możliwościach leczenia zakażenia wirusem Covid-19/20/21/22.

Reklama w serwisie
W przypadku braku środków z darowizn Operator uruchomi płatne reklamy w serwisie z przeznaczeniem wpływów na na realizację  celów Operatora. Operator  zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru i swobodnej decyzji o umieszczeniu i treści wyświetlanych reklam. 

 

Wdychanie wodoru H2 (inhalacja) naprawia i leczy uszkodzenie płuc wywołane Covid-19 i respiratorem.

Gaz Browna – Wodór dla zdrowia: tło, obserwacje i dane medyczne

Inhalacja wodorem H2 cząsteczkowego w leczeniu zakażenie wirusem COVID-19