Pabi - Deksametazon skutecznym ? lekiem przy ciężkim przebiegu COVID-19Deksametazon skutecznym ? lekiem przy ciężkim przebiegu COVID-19

To chyba jedyny (ale w sumie mało skuteczny) lek  oficjalnie dopuszczony do stosowania w Polsce w szpitalach poza Remdesivirem i Osoczem przy zakażeniu covid-19, podawany jednak wyłącznie w ciężkich przypadkach jak zwykle za późno, co do dotyczy wszystkich trzech wymienionych Leków.

Europejska Agencja Leków (EMA) w wrześniu  zaaprobowała stosowanie znanego steroidowego leku, deksametazonu, w leczeniu pacjentów z Covid-19 poddawanych tlenowej lub mechanicznej wentylacji.

EMA oceniła, opierając się na przeglądzie wyników badania przeprowadzonego przez brytyjskich naukowców, że deksametazon – szeroko stosowany lek przeciwzapalny – można uznać za opcję leczenia u dorosłych i nastolatków potrzebujących tlenoterapii.

Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat i wadze co najmniej 40 kg to 6 miligramów raz dziennie przez maksymalnie 10 dni – podała EMA.

Deksametazon to lek kortykosteroidowy, który został dopuszczony do obrotu w UE i jest dostępny od kilkudziesięciu lat. Może być stosowany w leczeniu licznych stanów zapalnych oraz w celu zmniejszenia odpowiedzi immunologicznej organizmu w leczeniu alergii i chorób autoimmunologicznych.

Jest również stosowany z lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu niektórych rodzajów raka i w celu zapobiegania wymiotom. Deksametazon został po raz pierwszy uznany za potencjalne skuteczny w leczeniu Covid-19 ze względu na zdolność do zmniejszania stanu zapalnego, który odgrywa ważną rolę w procesie chorobowym u części pacjentów przyjmowanych do szpitala z powodu Covid-19.


Widget not in any sidebars

Cytuje fragment badania 

W sumie 2104 pacjentów przypisano do grupy otrzymującej deksametazon i 4321 do grupy z terapią standardową. Śmiertelność w 28 dniu badania okazała się być znacząco niższa w grupie przyjmujących deksametazon, niż w tej z opieką standardową. Po randomizacji i 28 dniach całkowity odsetek zgonów w grupie otrzymującej lek wyniósł 22,9 proc., czyli zmarły 482 osoby. Odsetek w grupie terapii standardowej wyniósł 25,7 proc., czyli zmarło 1110 osób. Proporcjonalne i bezwzględne zmiany w śmiertelności między grupami istotnie się różniły zgodnie z poziomem wsparcia oddechowego, które otrzymywali ci chorzy w chwili randomizacji. W grupie deksametazonu liczba przypadków zgonu była niższa niż w grupie opieki standardowej pośród pacjentów otrzymujących inwazyjną wentylację mechaniczną (29,3 proc. versus 41,4 proc.; proporcja odsetka 0,64 przy przedziale ufności 95 proc., 0,51 do 0,81) i pośród tych otrzymujących tlen bez inwazyjnej mechanicznej wentylacji (23.3 proc. vs. 26.2 proc; proporcja odsetka, 0.82; 95 proc. przedział ufności CI, 0.72 do 0.94), choć nie w przypadku tych bez żadnego wspomagania oddechowego w momencie randomizacji (17.8 proc. vs. 14.0 proc.; proporcja odsetka, 1.19; 95 proc. przedział ufności CI, 0.91 do 1.55).

Wytyczne leczenia w Polsce poniżej lub tutaj https://www.mp.pl/covid19/leczenie/251451,leczenie-covid-19-w-swietle-aktualnych-wytycznych

Leczenie zakażenia Covid-19 w domu.

 

Leki i preparaty skuteczne w leczeniu zakażenia wirusem Covid-19.

Originally posted 2021-01-14 00:56:38.