aspirin protect 100 - Izraelscy naukowcy ocenili efekt przyjmowania małych dawek aspiryny wśród ponad 10 tysięcy osób i stwierdzili, że podczas przyjmowania leku ludzie rzadziej chorują, a jeśli są zarażeni, szybciej wracają do zdrowia.

Izraelscy naukowcy ocenili efekt przyjmowania małych dawek aspiryny wśród ponad 10 tysięcy osób i stwierdzili, że podczas przyjmowania leku ludzie rzadziej chorują, a jeśli są zarażeni, szybciej wracają do zdrowia.

 

Oprócz znanych efektów przeciwzapalnych aspiryna ma zdolność modulowania wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej, pomagając organizmowi zwalczać niektóre infekcje wirusowe.

W najnowszym badaniu naukowcy postanowili ocenić, czy mała dawka aspiryny (75 mg) przyjmowana profilaktycznie w innych wskazaniach może wpływać na częstość występowania COVID-19 i przebieg zakażenia.

Zespół przeanalizował dane 10 477 osób, które przeszły testy na COVID-19 między lutym a czerwcem 2020 r. Okazało się, że przyjmowanie aspiryny w profilaktyce chorób układu krążenia zmniejszyło prawdopodobieństwo infekcji o 30%.

Przyjmowanie jednej tabletki aspiryny dziennie może zmniejszyć ryzyko zachorowania na Covid-19 nawet o 29 procent – twierdzą naukowcy. Takie wyniki dały badania przeprowadzone wśród 10 000 pacjentów, z których część przyjmowała aspirynę, aby zapobiec udarowi.

Aspiryna jest powszechnie stosowana jako lek przeciwbólowy, ale często jest też przepisywana pacjentom w celu zapobiegania chorobom serca i udarom. Jej potencjalne działanie w przypadku zakażenia koronawirusem postanowili sprawdzić izraelscy naukowcy. Wyniki prac badaczy z Leumit Health Services, Uniwersytetu Bar-Ilan i Barzilai Medical Center zostały opublikowane w zeszłym miesiącu w The FEBS Journal.

W badaniu przeanalizowano dane dotyczące ponad 10 000 osób, którzy zostali poddani testom na Covid-19 między lutym a czerwcem 2020 roku. Z kart pacjentów zaczerpnięto też informacje o przyjmowaniu przez nich aspiryny. Ogólne wyniki pokazały, że odsetek osób przyjmujących aspirynę był niższy wśród pacjentów z COVID-19 niż tych, którzy uzyskali wynik negatywny.

W podsumowaniu badań podano, że jedna tabletka aspiryny (75 mg) dziennie zmniejsza ryzyko zarażenia się koronawirusem o 29%.  Wśród wszystkich pacjentów, u których potwierdzono Covid-19, zaledwie 73 osoby regularnie przyjmowały aspirynę. Oznacza to, że zażywający aspirynę stanowili zaledwie jeden na dziewięć wszystkich pozytywnych przypadków. Z kolei w grupie pacjentów z negatywnym wynikiem testu osoby przyjmujące aspirynę stanowiły 16 proc. (czyli ok. jedna na sześć osób).

Naukowcy odkryli również, że chociaż osoby zażywające aspirynę były mniej podatne na zarażenie koronawirusem, to jeśli już zachorowały – szybciej dochodziły do siebie. Średni czas między pierwszym pozytywnym testem a drugim negatywnym spadł z 21,9 dnia (u pacjentów nieprzyjmujących aspiryny) do 19,8 dnia.

Co ciekawe, pacjenci przyjmujący aspirynę byli średnio o 14 lat starsi, mieli nadwagę (ale nie byli otyli), częściej chorowali na cukrzycę i mieli nadciśnienie – w porównaniu z grupą osób nieprzyjmujących leku.

Aspiryna może chronić pacjentów przed ciężkimi powikłaniami COVID-19

Badanie wykazało, że używanie aspiryny wiązało się z 47-procentowym spadkiem ryzyka zgonu w szpitalu z powodu COVID-19.

Według nowego badania hospitalizowani pacjenci z COVID-19, którzy codziennie przyjmowali aspirynę w niskich dawkach w celu ochrony przed chorobami układu krążenia, mieli znacznie mniejsze ryzyko powikłań i zgonu w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały aspiryny.

Badaniami kierowali naukowcy z University of Maryland School of Medicine (UMSOM) w USA. Osoby przyjmujące aspirynę rzadziej były umieszczane na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM) lub podłączane do mechanicznego respiratora i częściej przeżywali infekcję w porównaniu z pacjentami hospitalizowanymi, którzy nie przyjmowali aspiryny. Zdaniem naukowców, ich badanie dostarcza „ostrożnego optymizmu” co do niedrogiego, dostępnego leku o dobrze znanym profilu bezpieczeństwa, który mógłby pomóc w zapobieganiu poważnym powikłaniom.

„To krytyczne odkrycie, które musi zostać potwierdzone przez randomizowane badanie kliniczne” – powiedział kierownik badania, asystent profesor Jonathan Chow. „Jeśli nasze odkrycie zostanie potwierdzone, aspiryna stanie się pierwszym szeroko dostępnym lekiem dostępnym bez recepty, zmniejszającym śmiertelność pacjentów z COVID-19”.

Dołącz do nas 21 kwietnia o godzinie 15:00 czasu polskiego na nadchodzące seminarium internetowe, wspierane przez Lighthouse Instruments

Ta bezpłatna godzinna sesja przedstawia bardziej oparte na nauce, holistyczne podejście do zapewnienia CCI; wymagane są ramy obejmujące solidną konstrukcję i kwalifikację procesu oraz wdrożenie odpowiednich kontroli procesu. Uczestnicząc w webinarium na żywo, możesz zadać swoje pytania naszemu głównemu prelegentowi, Derekowi Duncanowi , dyrektorowi linii produktów w Lighthouse Instruments, na które odpowiedzi zostaną udzielone podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Aby przeprowadzić badanie, Chow i jego koledzy przejrzeli dokumentację medyczną 412 pacjentów z COVID-19 w wieku średnio 55 lat, którzy byli hospitalizowani w ciągu ostatnich kilku miesięcy z powodu powikłań związanych z zakażeniem. Około jedna czwarta pacjentów przyjmowała codziennie małą dawkę aspiryny (zwykle 81 mg) przed przyjęciem do szpitala lub tuż po przyjęciu w celu leczenia choroby układu krążenia.

Naukowcy odkryli, że stosowanie aspiryny wiązało się z 44-procentowym zmniejszeniem ryzyka włożenia mechanicznego respiratora, 43-procentowym zmniejszeniem ryzyka przyjęcia na OIOM i – co najważniejsze – 47-procentowym zmniejszeniem ryzyka zgonu w szpitalu. w porównaniu z tymi, którzy nie brali aspiryny. Pacjenci z grupy aspiryny nie doświadczyli znaczącego wzrostu zdarzeń niepożądanych, takich jak duże krwawienie, podczas hospitalizacji.

Naukowcy zbadali kilka czynników, które mogły odgrywać rolę w rokowaniu pacjenta, w tym wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, rasa, nadciśnienie i cukrzyca. Odpowiadali również za choroby serca, nerek, wątroby i stosowanie beta-blokerów do kontrolowania ciśnienia krwi.

„Uważamy, że działanie aspiryny na rozrzedzanie krwi zapewnia korzyści pacjentom z COVID-19, ponieważ zapobiega tworzeniu się mikroszczelin” – powiedział współautor badania, profesor nadzwyczajny Michael Mazzeffi.

Badanie zostało opublikowane w Anesthesia and Analgesia .

TŁO:

Choroba koronawirusa-2019 (COVID-19) jest związana z nadkrzepliwością i zwiększonym ryzykiem zakrzepicy u krytycznie chorych pacjentów. Według naszej wiedzy żadne badania nie oceniały, czy stosowanie aspiryny wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wentylacji mechanicznej, przyjęć na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) i śmiertelnością wewnątrzszpitalną.

METODY:

Przeprowadzono retrospektywne, obserwacyjne badanie kohortowe dorosłych pacjentów przyjętych z COVID-19 do wielu szpitali w Stanach Zjednoczonych w okresie od marca 2020 r. Do lipca 2020 r. Głównym rezultatem była potrzeba wentylacji mechanicznej. Drugorzędowymi punktami końcowymi były przyjęcie na OIOM i śmiertelność wewnątrzszpitalna. Skorygowane współczynniki ryzyka (HR) dla wyników badania obliczono przy użyciu modeli proporcjonalnych hazardów Coxa po skorygowaniu o skutki demograficzne i choroby współistniejące.

WYNIKI:

Do badania włączono czterystu dwunastu pacjentów. Trzystu czternastu pacjentów (76,3%) nie otrzymywało aspiryny, podczas gdy 98 pacjentów (23,7%) otrzymywało aspirynę w ciągu 24 godzin od przyjęcia lub 7 dni przed przyjęciem. Stosowanie aspiryny miało surowy związek z mniejszą wentylacją mechaniczną (35,7% aspiryny w porównaniu z 48,4% nonaspiryny, p = 0,03) i przyjęciem na OIOM (38,8% aspiryna w porównaniu z 51,0% nonaspiryna, p = 0,04), ale nie było to ścisłe powiązanie z hospitalizacją. śmiertelność (26,5% aspiryna versus 23,2% nonaspiryna, P = 0,51). Po skorygowaniu o 8 zmiennych zakłócających, stosowanie aspiryny było niezależnie związane ze zmniejszonym ryzykiem wentylacji mechanicznej (skorygowany HR, 0,56, 95% przedział ufności [CI], 0,37-0,85, P= 0,007), przyjęć na OIT (skorygowany HR, 0,57, 95% CI, 0,38-0,85, p = 0,005) i śmiertelność wewnątrzszpitalną (skorygowany HR, 0,53, 95% CI, 0,31-0,90, p = 0,02 ). Nie było różnic w dużym krwawieniu ( p = 0,69) lub jawnej zakrzepicy ( p = 0,82) między osobami zażywającymi aspirynę i nie-aspirynę.

WNIOSKI:

Stosowanie aspiryny może wiązać się z poprawą wyników leczenia hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Potrzebne jest jednak badanie z randomizacją i grupą kontrolną o wystarczającej mocy, aby ocenić, czy istnieje związek przyczynowy między stosowaniem aspiryny a zmniejszonym urazem płuc i śmiertelnością u pacjentów z COVID-19.

 

Aspirin could protect patients from severe COVID-19 complications

Warto obejrzeć zanim FB skasuje – bardzo merytorycznie – same fakty !

Fluwoksamina za 30 PLN w ambulatoryjnym leczeniu COVID-19 – badania

Fluwoksamina – lekarstwo na Covid-19 – ! ZERO ! – żadnej hospitalizacji przy wczesnym podawaniu – badanie !

Leki na Covid-19 i leczenie zakażenia

Czy jest lekarstwo na COVID-19 i kto je ukrywa ?

Leczenie zakażenia Covid-19 w domu.

Leki na Covid-19 i leczenie zakażenia

Originally posted 2021-03-14 23:29:16.