laktoferyna 15 saszetek - Laktoferyna, wielofunkcyjna kationowa glikoproteina, wydzielana przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze i neutrofile, ma działanie przeciwwirusowe rozszerzalne do SARS-CoV-2.

Laktoferyna, wielofunkcyjna kationowa glikoproteina, wydzielana przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze i neutrofile, ma działanie przeciwwirusowe rozszerzalne do SARS-CoV-2.

 

Dostępna bez recepty w większości APTEK w POLSCE  oraz jako suplement diety

https://www.doz.pl/apteka/szukaj?search=Laktoferyna

https://aptekazawiszy.pl/laktoferyna-15-saszetek.html

Przeprowadziliśmy testy in vitro potwierdzające aktywność przeciwwirusową laktoferyny poprzez bezpośrednie połączenie zarówno z wirusem, jak i składnikami powierzchni komórki. Ta aktywność zmieniała się w zależności od stężenia (100/500 µg / ml), krotności zakażenia (0,1 / 0,01) i typu komórek (komórki Vero E6 / Caco-2).  Co ciekawe, wyniki in silico silnie potwierdziły hipotezę o bezpośrednim rozpoznawaniu laktoferyny i glikoproteiny Spike S, utrudniając w ten sposób wnikanie wirusa do komórek.

W związku z tym przeprowadziliśmy badanie kliniczne !

w celu zbadania wpływu i tolerancji liposomalnego preparatu laktoferyny jako suplementu nutraceutycznego u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego i bezobjawowym COVID-19.

W sumie 92 pacjentów z COVID-19 od łagodnego do umiarkowanego (67/92) i bezobjawowych (25/92) zostało zrekrutowanych i podzielonych na 3 grupy zgodnie z podanym schematem. Trzydziestu dwóch pacjentów, 14 hospitalizowanych i 18 w warunkach domowych nasłonecznienia, otrzymało doustną i donosową liposomalną laktoferynę bydlęcą (bLf), 32 hospitalizowanych pacjentów leczono standardowym leczeniem (hydroksychlorochina, azytromycyna i lopinawir / darunawir), a 28 – w domu. na podstawie izolacji, nie przyjmował żadnych leków. Ponadto do analizy pomocniczej dodano 32 zdrowych ochotników z negatywnym wynikiem COVID-19 i nieleczonych.

Pacjenci z COVID-19 otrzymujący suplementację bLf uzyskali wcześniejszą i istotną (p <0,0001.) medianę ujemnej konwersji RNA rRT-PCR SARS-COV-2 w porównaniu ze standardowymi pacjentami leczonymi i nieleczonymi COVID-19 (14,25 vs 27,13 odpowiednio w porównaniu z 32,61 dnia).

Ponadto pacjenci z COVID-19 otrzymujący suplementację bLf wykazywali znaczące szybkie ustąpienie objawów klinicznych niż u pacjentów z COVID-19 standardowo leczonych i nieleczonych.

UWAGA OD REDAKTORA TEKSTU !– w badaniu użyto liposomalnego preparatu laktoferyny ! – czyli formy nie dostępnej w polskich aptekach. Forma liposomalna charakteryzuje się znacznie większą biodostępnością dla organizmu. Trzeba znacznie większych dawek formy nie liposomalnej by osiągnąć podobne działanie. Z drugiej strony wielu z Państwa zapewne słyszało o liposomalnej witaminie C i o tym, że mając wyposażenie i trochę zaparcia można w warunkach domowych otrzymać produkt w niczym nie ustępujący jakości „fabrycznej” . Teoretycznie w identycznym procesie można otrzymać liposomalny preparat laktoferyny.

Osobiście gdyby mnie dopadł Covid wziął bym po prostu większą dawkę zwykłej Laktoferyny jako ! dodatkowe zabezpieczenie. Proszę zapoznać się też z naszym tekstem pod tym linkiem gdzie temat Laktoferyny był już poruszony wcześniej.

Ponadto, u pacjentów otrzymujących suplementację bLf obserwowano znaczny spadek poziomu ferrytyny lub IL-6 w surowicy lub przeciążenia żelazem gospodarza, wszystkich parametrów charakteryzujących procesy zapalne. Stwierdzono również znaczące obniżenie dimerów D w surowicy po uzupełnieniu bLf.

Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych.

Te obserwacje in vitro i in vivo doprowadziły nas do spekulacji o potencjalnej i bezpiecznej uzupełniającej roli Blf w leczeniu łagodnych do umiarkowanych i bezobjawowych pacjentów z COVID-19.

Czy jest lekarstwo na COVID-19 i kto je ukrywa ?

Originally posted 2021-03-30 23:52:26.