Metformina zmniejsza ryzyko Covid-19Metformina zmniejsza śmiertelność COVID-19 u diabetyków. Popularny lek na cukrzycę jest korzystny dla pacjentów w każdym wieku.

Doustne leczenie cukrzycy typu 2 za pomocą metforminy zmniejsza ryzyko zgonu w przypadku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 – według najnowszych badań aż o jedną trzecią. Działania takiego nie wykazała przy tym podawana w zastrzykach insulina. W jaki sposób popularny lek na cukrzycę chroni przed powikłaniami COVID-19?

Jak wynika z wcześniejszych badań, stosowana w terapii cukrzycy metformina stanowi obiecujący środek przeznaczony do zwalczania i zapobiegania COVID-19. Jej korzystne działanie zostało odnotowane już w połowie sierpnia 2020 roku przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Alabamy (UAB) w Birmingham. Wyniki tych prac były zgodne z obserwacjami przeprowadzonymi w Chinach i Francji. W ramach ich wstępnej publikacji w serwisie medRxiv poinformowano o niemal 70-procentowej redukcji liczby zgonów z powodu koronawirusa u stosujących metforminę pacjentów z cukrzycą.

Ale czy tylko – czy Pacjenci bez Cukrzycy też mogą doświadczyć dobroczynnych właściwości
tego taniego i powszechnie dostępnego leku ?

Metformina ma bardzo niski profil skutków ubocznych, jest bardzo bezpieczna (jest bezpieczniejsza niż np. Picie soku pomarańczowego) i byłem pod wielkim wrażeniem danych pokazujących, że zapewnia dodatkowy margines ochrony, zmniejszając ryzyko hospitalizacji o 40% według dane obserwacyjne. 

Jest to więc łatwy dodatek do mieszanki, mimo że fluwoksamina jest już w 100%. Według Carolyn Bramante, która prowadzi badanie kliniczne metforminy na University of Minnesota najlepsza dawka to 500 mg rano i 1000 mg wieczorem.

Badania nad wpływem metforminy na leczenie zakażenia koronawirusem przeprowadzono też w Szkole Medycznej Uniwersytetu Minnesoty. Odkryto, że u kobiet przyjmujących lek śmiertelność z powodu COVID-19 jest o 25 proc. niższa niż u tych niestosujących leku. Tamtejsi badacze dokonali też cennych obserwacji u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby – terapia choroby z użyciem metforminy okazała się zmniejszać prawdopodobieństwo ich hospitalizacji.

 

 


Widget not in any sidebars

 

Według zróżnicowanych rasowo badań przeprowadzonych na University of Alabama w Birmingham, stosowanie leku przeciwcukrzycowego metformina – przed rozpoznaniem COVID-19 – wiąże się z trzykrotnym spadkiem śmiertelności u pacjentów z cukrzycą typu 2 COVID-19 . Cukrzyca jest istotną chorobą współistniejącą COVID-19.

Ten korzystny efekt utrzymywał się nawet po skorygowaniu ze względu na wiek, płeć, rasę, otyłość i nadciśnienie lub przewlekłą chorobę nerek i niewydolność serca ”.

Anath Shalev, MD, główny autor badań i dyrektor Comprehensive Diabetes Center, University of Alabama w Birmingham

„Ponieważ podobne wyniki uzyskano w różnych populacjach z całego świata – w tym w Chinach, Francji i analizie UnitedHealthcare – sugeruje to, że obserwowane zmniejszenie ryzyka śmiertelności związane ze stosowaniem metforminy u osób z cukrzycą typu 2 i COVID-19 można uogólnić – powiedział Shalev.

Shalev mówi, że nie wiadomo, w jaki sposób metformina poprawia rokowanie w kontekście COVID-19. Odkrycia UAB sugerują, że mechanizmy mogą wykraczać poza spodziewaną poprawę kontroli glikemii lub otyłości, ponieważ ani wskaźnik masy ciała, stężenie glukozy we krwi ani hemoglobina A1C nie były niższe u osób zażywających metforminę, które przeżyły, w porównaniu z osobami, które zmarły.

„Mechanizmy mogą obejmować opisane wcześniej działanie przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe metforminy” – powiedział Shalev.

Badanie – po raz pierwszy udostępnione w MedRxiv, a teraz opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Frontiers in Endocrinology – obejmowało 25 326 pacjentów przebadanych na obecność COVID-19 w szpitalu UAB świadczącym terapię w okresie od 25 lutego do 22 czerwca ubiegłego roku. Spośród 604 pacjentów, u których stwierdzono COVID-19, 311 stanowili Afroamerykanie.

Głównym wynikiem badania była śmiertelność osób z dodatnim wynikiem COVID-19 i przeanalizowano potencjalny związek z cechami osobnika lub chorobami współistniejącymi.

Naukowcy odkryli, że Murzyni, którzy stanowią tylko 26 procent populacji Alabamy, stanowili 52 procent osób, które uzyskały wynik pozytywny na COVID-19 i tylko 30 procent tych, u których wynik testu był negatywny. W przeciwieństwie do tego, tylko 36 procent osób, u których wykryto COVID-19, było białych, podczas gdy biali stanowili 56 procent osób, które uzyskały wynik negatywny, co dodatkowo podkreśla różnicę rasową. Jednak po pozytywnym wyniku COVID-19 nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic rasowych w śmiertelności.

„W naszej kohorcie” – powiedział Shalev – „wydaje się, że bycie Afroamerykaninem jest przede wszystkim czynnikiem ryzyka zarażenia COVID-19, a nie śmiertelności. To sugeruje, że wszelkie zaobserwowane różnice rasowe są prawdopodobnie spowodowane ryzykiem narażenia i zewnętrznymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi, w tym dostęp do właściwej opieki zdrowotnej ”.

Całkowita śmiertelność pacjentów z COVID-19-dodatnim wyniosła 11 procent. Badanie wykazało, że 93 procent zgonów wystąpiło u osób w wieku powyżej 50 lat, a bycie mężczyzną lub z wysokim ciśnieniem krwi wiązało się ze znacznie podwyższonym ryzykiem zgonu. Cukrzyca wiązała się z dramatycznym wzrostem śmiertelności z ilorazem szans 3,62. Ogółem 67 procent zgonów w badaniu wystąpiło u osób z cukrzycą.

Naukowcy przyjrzeli się wpływowi leczenia cukrzycy na niekorzystne wyniki COVID-19, koncentrując się na insulinie i metforminie jako dwóch najczęściej stosowanych lekach na cukrzycę typu 2. Okazało się, że wcześniejsze stosowanie insuliny nie wpływało na ryzyko śmiertelności.

Jednak wcześniejsze stosowanie metforminy było inną sprawą. Stosowanie metforminy znacznie zmniejszyło ryzyko zgonu, a 11-procentowa śmiertelność wśród osób stosujących metforminę była nie tylko porównywalna z ogólną populacją chorych na COVID-19, ale była znacznie niższa niż 23-procentowa śmiertelność wśród pacjentów z cukrzycą nie leczonych metforminą.

Po uwzględnieniu innych zmiennych towarzyszących, wiek, płeć i stosowanie metforminy pojawiły się jako niezależne czynniki wpływające na śmiertelność związaną z COVID-19. Co ciekawe, nawet po uwzględnieniu wszystkich innych zmiennych towarzyszących, prawdopodobieństwo zgonu było znacznie mniejsze – z ilorazem szans 0,33 – u pacjentów z cukrzycą typu 2 przyjmujących metforminę w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały metforminy.

„Wyniki te sugerują, że chociaż cukrzyca jest niezależnym czynnikiem ryzyka śmiertelności związanej z COVID-19”, powiedział Shalev, „ryzyko to jest dramatycznie zmniejszone u osób przyjmujących metforminę – co zwiększa prawdopodobieństwo, że metformina może zapewnić podejście ochronne w tak wysokim populacja ryzyka. ”

Naukowcy twierdzą, że przyszłe badania będą musiały zbadać, w jaki sposób metformina chroni, a także ocenić ryzyko i korzyści leczenia metforminą oraz wskazania do jej stosowania w obliczu trwającej pandemii COVID-19.

 


Widget not in any sidebars

 

Leki do leczenia Covid-19 dostępne na receptę

Originally posted 2021-01-18 13:17:00.