Korzenie Wielkiego Resetu, jego stan obecny i przewidywalne skutki.