Czy szczepionka przeciwko koronawirusowi to tykająca bomba zegarowa?

Sam zgłoś NOP po szczepieniu – rządowe formularze mogą być używane również przez PACJENTÓW oraz ich opiekunów.

 

 Od  kwietnia 2020 niepożądane działania produktów leczniczych mogą być zgłaszane do Urzędu Rejestracji za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych w Systemie Monitorowania Zagrożeń (SMZ).

Formularze mogą być używane zarówno przez przedstawicieli zawodów medycznych, jak również przez pacjentów oraz ich opiekunów.

Zgłoszenie nie wymaga posiadania konta w systemie ani logowania  – każdy Pacjent nawet po własnej śmierci może podać swoje prawdziwe dane i opisać problemy z NOP  po szczepionce ! lub innym leku !

SMZ jest ogólnopolskim systemem opracowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) przy współudziale m. in. przedstawicieli Urzędu Rejestracji. SMZ ponadto umożliwia personelowi medycznemu elektroniczne zgłaszanie m.in. przypadków podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne, dodatnich wyników badań laboratoryjnych, meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę.

Urząd Rejestracji będzie wykorzystywał SMZ do gromadzenia krajowych zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych, przesyłanych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz pacjentów lub ich opiekunów.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/certMgm/index

Zgłoszenie przez Pacjenta po aktualizacji !

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/certMgm/index

 

Można próbować  tędy  –  https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/login

lub

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/certMgm/index

lub

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

 

Wystąpienia małopłytkowości i zaburzeń krzepnięcia po szczepionce AstraZeneca – polska TV milczy

Czy jest lekarstwo na COVID-19 i kto je ukrywa ?

Niespełniony lekarz – Minister Zdrowia Adam Niedzielski i jego poglądy !

Mordercy i psychopaci mają władzę w większości krajów na świecie – co oni mówią ?

Fluwoksamina – lekarstwo na Covid-19 – ! ZERO ! – żadnej hospitalizacji przy wczesnym podawaniu – badanie !

Dostępny w każdej aptece lek na astmę może zmniejszyć liczbę hospitalizacji z powodu COVID o 90% – badanie

Amantadyna skutecznie leczy wszystkie mutacje koronawirusa !

Jak zabijają szpitale ! – 95 proc. pacjentów na intensywnej terapii umiera ! – bo nie są leczeni !

Originally posted 2021-03-26 05:33:21.