AdamNiedzielski - Nadzór ten realizuje poprzez przymus podatkowy, obciążając podatkami dochody kolejnych pokoleń.

Przedmiotem zainteresowania pracy doktorskiej Adama Niedzielskiego były transfery międzypokoleniowe finansujące koszty formowania kapitału ludzkiego w społeczeństwie oraz rola państwa w tym kontekście.

 

To Co proponuje Minister Niedzielski to nie jest  SOCJALIZM – tylko KOMUNIZM – takich ludzi mamy teraz u władzy.
Co łączy studenta z emerytem ?

Badacz zaproponował system międzypokoleniowego finansowania edukacji przewidującego zaangażowanie państwa, jako gwaranta instytucjonalnego, nadzorującego przepływ środków między pokoleniami.

 

Nadzór ten realizuje poprzez przymus podatkowy, obciążając podatkami dochody kolejnych pokoleń.

Pobrane z serwisu https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C193669%2Cco-laczy-studenta-z-emerytem.html

Dr Niedzielski dowiódł, że model odpowiadający warunkom systemu tworzy bodźce do inwestowania w kapitał ludzki (jest pro- inwestycyjny), zapewnia gospodarce trwały, stabilny wzrost oraz zapewnia konsumentom wyższy poziom użyteczności (konsumpcji) niż w warunkach braku systemu. Doprowadziło to nie tylko do wniosku nie tylko o optymalności systemu, ale również pokazało, że zaangażowanie państwa w nadzór nad rynkiem może usprawnić jego działanie i tym samym przyczynić się do większej efektywności.

„W sumie interwencja o charakterze instytucjonalnym może okazać się skuteczniejsza i efektywniejsza od interwencji o charakterze fiskalnym” – stwierdził dr Niedzielski.

Naukowiec przedstawił również wyniki badań empirycznych, sprawdzających w jakim stopniu polski system finansowania szkolnictwa wyższego wpisuje się w logikę optymalnych transferów międzypokoleniowych. Zauważył, że polski system podatkowy nie sprzyja ekwiwalentności wymiany między pokoleniami w ramach systemu szkolnictwa wyższego, ponieważ z jednej strony system podatkowy za dużo odbiera w stosunku do tego, co jest transferowane do pokolenia następców, natomiast z drugiej – za dużo odbiera w stosunku do tego, co należałoby się pokoleniu poprzedników za sfinansowanie edukacji na poziomie wyższym pokolenia aktywnych zawodowo.

Czy jest lekarstwo na COVID-19 i kto je ukrywa ?

Dr Niedzielski zaproponował sposoby polepszenia tej sytuacji. Jego zdaniem, zmiany w systemie podatkowym powinny zmierzać do opodatkowania dochodu na głowę w rodzinie lub ulgi na kształcenie, zmniejszeniu powinna ulec składka płacona w ramach systemu emerytalnego (I filar).

Projekt badawczy pt. „Kapitał ludzki a polityka fiskalna – badanie zależności z uwzględnieniem doświadczeń transformacyjnych Polski z lat 1989-1999”, jest pracąáá doktorską Adama Niedzielskiego, którejá promotorem był prof. dr hab. S. Ryszard Domański. Praca brała udział w konkursie „Nowe trendy” na najlepsze doktoraty z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania organizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

 

Samodzielne zgłoszenie NOP po szczepieniu przez Pacjenta do systemu rządowego !

 

 

Dr Hałat – Trzecia fala COVID-19 to kłamstwo ! Lekarz stawia sprawę jasno!

 

Co na to PIS ? – Szczepionka AstraZeneca oparta na abortowanych płodach ludzkich oraz „wektorze” szympansa !

Leczenie zakażenia Covid-19 w domu.

Leki i preparaty skuteczne w leczeniu zakażenia wirusem Covid-19.

Czy jest lekarstwo na COVID-19 i kto je ukrywa ?

Originally posted 2021-02-24 09:08:12.