AstraZeneca niesie śmierć na skutek powikłań

URPL:  Ryzyko wystąpienia małopłytkowości i zaburzeń krzepnięcia po AstraZeneca. Na jakie objawy zwrócić uwagę?

 

 Jest kilka objawów po szczepieniu preparatem AstraZeneca, po których pacjent powinien bezzwłocznie zgłosić się do lekarza.   –   http://www.urpl.gov.pl/pl 

 

Co ciekawe Polski Urząd nie uważa , że to jest informacja dla Pacjentów i tytuł dokumentu – Komunikat dla Fachowców i Pracowników Ochrony Zdrowia
Pacjenci mogą sobie umierać nie wiedząc dlaczego – to jest usiłowanie morderstwa !
Nie – to jest świadoma próba morderstwa !

AstraZeneca w porozumieniu z EMA i URPL przekazała informację dotyczącą szczepionki przeciw covid-19.

Korzyści ze stosowania preparatu przeważają nad ryzykiem pomimo możliwego związku z występującym powstawaniem zakrzepów ze współistniejącą niską liczbą płytek krwi.

Duszności, ból głowy – to sygnał alarmowy dla pacjenta

Po podaniu szczepionki AstraZeneca bardzo rzadko obserwowano przypadki łącznego występowania zakrzepicy z małopłytkowością, w niektórych przypadkach z występującym krwawieniem.

Pracownicy ochrony zdrowia powinni zwracać szczególną uwagę na potencjalne objawy podmiotowe i przedmiotowe potencjalnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych i/ lub małopłytkowości.

Osobom zaszczepionym należy polecić, aby uzyskały natychmiastową pomoc medyczną jeśli po szczepieniu pojawią się u nich takie objawy, jak uczucie braku tchu, ból w klatce piersiowej, obrzęki nóg, utrzymujący się ból brzucha.

Każda osoba, u której po szczepieniu wystąpią objawy neurologiczne,  lub u której kilka dni od szczepienia pojawią się zasinienia skóry poza miejscem podania szczepionki, powinna bezzwłocznie zgłosić się do lekarza.

Będzie aktualizacja ulotki preparatu AstraZeneca

Te środki ostrożności zostały przedsięwzięte po zgłoszeniu przypadków incydentów zakrzepowo-zatorowych po podaniu szczepionki AstraZeneca. Niektóre z tych przypadków prowadziły do lokalnego zawieszenia stosowania określonych serii preparatu lub ogólnie samej szczepionki.

Po podaniu preparatu obserwowano przypadki połączenia zakrzepicy z małopłytkowością, w niektórych przypadkach z występującym krwawieniem. Obejmuje to przypadki ciężkiej zakrzepicy żylnej, w szczególności w nietypowych miejscach, np. w obrębie zatok żylnych mózgu czy żyły krezkowej, jak i zakrzepicy tętniczej.

Zaburzeniom tym towarzysz małopłytkowość.

Większość tych przypadków występowała w ciągu od 7 do 14 dni od wykonania szczepienia u kobiet w wieku poniżej 55 lat, co może wynikać z częstszego używania szczepionki w tej populacji. Niektóre przypadki okazały się śmiertelne.

Zmiana w ulotce
W związku z tymi przypadkami, Komisja Europejska opublikowała decyzję w sprawie zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego preparatu AstraZeneca, w oznakowaniu opakowań i ulotce dla pacjenta.   Zmiana wprowadza ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania szczepionki, związane z wystąpieniem zdarzeń zatorowo-zakrzepowych i małopłytkowości po jej zastosowaniu.

Samodzielne zgłoszenie NOP po szczepieniu przez Pacjenta do systemu rządowego !

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/certMgm/zgloszenieNDPLW1AnonimowePage?conversationContext=1

Pełna treść komunikatu  – tutaj !!!

W Niemczech krótko po szczepieniu preparatem AstraZeneca zgłoszono przypadki zakrzepicy żył zatokowych, z których wszystkie wiązały się z brakiem płytek krwi. Zidentyfikowano prawdopodobną przyczynę ich powstawania po szczepionce.

W Niemczech zaobserwowano, że u niektórych osób po podaniu szczepionki AstraZeneca przeciwko koronawirusowi powstają niebezpieczne skrzepy w mózgu? Badacze z Greifswaldu przedstawiają odpowiedź.

Ratunkiem są wysokie dawki immunoglobulin
Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Greifswaldzie zbadało prawdopodobną przyczynę powstawania zakrzepów krwi po szczepieniu preparatem AstraZeneca. Według naukowców podstawowym problemem może być reakcja autoimmunologiczna.

Według Andreasa Greinachera, on i jego zespół znaleźli we krwi osób dotkniętych chorobą specjalne przeciwciała skierowane przeciwko płytkom krwi w organizmie. Komórki te odgrywają ważną rolę w krzepnięciu krwi. Przeciwciała aktywują płytki krwi: zlepiają się ze sobą, jak zwykle zamykają ranę, tworząc w ten sposób skrzepy krwi.

Podstawowym problemem jest zatem reakcja autoimmunologiczna. Dlatego badacze uważają, że zakrzepicę można zatrzymać wysokimi dawkami immunoglobulin.

Silny ból głowy sygnałem alarmowym
W Niemczech krótko po szczepieniu preparatem AstraZeneca zgłoszono 13 przypadków zakrzepicy żył zatokowych, z których wszystkie wiązały się z brakiem płytek krwi, czyli tak zwaną małopłytkowością. Około 1,6 miliona osób w Niemczech zostało zaszczepionych szczepionką AstraZeneca.

Problemy, które pojawiły się wkrótce po szczepieniu, według opisu Greinachera, są podobne do znanego od dawna powikłania po podaniu innego środka, małopłytkowości wywołanej heparyną, w skrócie HIT. Tam również przeciwciała aktywują płytki krwi doprowadzając do powstania skrzepów. W obu przypadkach objawy pojawiają się w ciągu 5 do 14 dni po podaniu preparatu.

Dlatego Greinacher podkreślił, że objawy grypopodobne, które często pojawiają się dzień po szczepieniu, nie są sygnałem ostrzegawczym, że rozwija się zakrzep krwi. Ale każdy, kto około pięciu dni po szczepieniu odczuwa na przykład silny ból głowy, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza.

Są już zalecenia
Towarzystwo Badań nad Zakrzepicą i Hemostazą opublikowało już zalecenia dla lekarzy oparte na odkryciach z Greifswaldu.

Zakłada, że tworzenie się skrzepów u osób z zakrzepicą żył zatokowych i małopłytkowością można zatrzymać podając wysokie dawki dożylnych immunoglobulin. Greinacher nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jak niezawodnie ta terapia pomaga osobom dotkniętym chorobą.

 

Jodopowidon może pomóc w profilaktyce i leczeniu SARS-CoV-2

Instytut Paula Ehrlicha wyjaśnia przyczyny wstrzymania szczepień: jest zauważalny wzrost przypadków zakrzepicy żył mózgu połączony z małopłytkowością w krótkim czasie po podaniu szczepionki AstraZeneca.

Instytut Paula Ehrlicha wyjaśnił powody tymczasowego wstrzymania szczepień z wykorzystaniem szczepionki AstraZeneca. Przygotował informację (dostępna w załączniku), z której wynika, że w Niemczech odnotowano zauważalny wzrost szczególnej postaci bardzo rzadkiej zakrzepicy żył mózgu (zakrzepica zatok żylnych) połączony z małopłytkowością (trombocytopenia), występujący w krótkim czasie po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca.

7 przypadków, 3 zgony
Dane te podlegają dalszej analizie i ocenie przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do czasu zakończenia tej oceny szczepienia tym preparatem w Niemczech zostają zawieszone. Decyzja ta dotyczy zarówno pierwszej jak i drugiej dawki.

„Osoby, które otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca i po upływie ponad czterech dni od szczepienia czują się coraz bardziej osłabione, np. występują u nich silne i uporczywe bóle głowy lub pojawiają się krwawe wybroczyny, powinny natychmiast zgłosić się do lekarza” – zaleca Instytut.

Instytut wyjaśnia dlaczego szczepienie preparatem AstraZeneca zostało zawieszone w Niemczech. Odnotowano siedem przypadków ciężkiej zakrzepicy żył mózgu związanej z niedoborem płytek krwi (sześć kobiet i jeden mężczyzna). Wszystkie te osoby były w wieku 20-50 lat. Troje z nich zmarło. Wszystkie przypadki wystąpiły między 4 a 16 dniem po szczepieniu szczepionką COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Liczyli, że będzie 1 NOP, a jest 7
– Liczba tych przypadków po szczepieniu COVID-19 AstraZeneca jest statystycznie istotnie wyższa niż liczba mózgowych zakrzepów żylnych, które normalnie występują w populacji niezaszczepionej. Dotychczas w Niemczech wykonano ok. 1,6 mln szczepień preparatem AstraZeneca. Spodziewano się jednego przypadku NOP w opisywanej postaci na taką populację. Tymczasem odnotowano ich aż siedem – uzasadnia Instytut.

Instytut dodaje, że przypadki były konsultowane z ekspertami z dziedziny chorób zakrzepowych, hematologii i zajmujących się adenowirusami.

Wszyscy eksperci jednogłośnie zgodzili się, że można tu dostrzec pewien wzorzec i że związek między opisanymi przypadkami a szczepieniem preparatem COVID-19 AstraZeneca nie jest niewiarygodny.

Dlatego Institut zalecił zawieszenie szczepień tym preparatem w Niemczech jako środek zapobiegawczy w celu dalszej analizy przypadków. Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia (BMG) zastosowało się do tego zalecenia.

Znaleziono panaceum?
Jak poinformował PAP, Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Greifswaldzie zbadało prawdopodobną przyczynę powstawania zakrzepów krwi po szczepieniu preparatem AstraZeneca. Według naukowców podstawowym problemem może być reakcja autoimmunologiczna.

Dlatego badacze uważają, że zakrzepicę można zatrzymać wysokimi dawkami immunoglobulin, choć nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, jak niezawodnie ta terapia pomaga osobom dotkniętym chorobą.

Podkreślają, że objawy grypopodobne, które często pojawiają się dzień po szczepieniu, nie są sygnałem ostrzegawczym, że rozwija się zakrzep krwi. Ale każdy, kto około pięciu dni po szczepieniu odczuwa na przykład silny ból głowy, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jak zabijają szpitale ! – 95 proc. pacjentów na intensywnej terapii umiera ! – bo nie są leczeni !

Leki i preparaty skuteczne w leczeniu zakażenia wirusem Covid-19.

Leczenie zakażenia Covid-19 w domu.

Fluwoksamina – lekarstwo na Covid-19 – ! ZERO ! – żadnej hospitalizacji przy wczesnym podawaniu – badanie !

Originally posted 2021-03-26 04:19:39.