Prosto i konkretnie o doświadczeniach medycznych na ludziach w Polsce. Europejskie szczury doświadczalne – felieton Mirosława Piotrowskiego