beautiful young doctor is wearing mask while holding medicine with rubber gloves on gray wall scaled e1613737361750 - Stosowanie aspiryny u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wiąże się ze znacznym spadkiem śmiertelności. Potrzebne są dalsze prospektywne badania z randomizacją, aby ocenić skuteczność i niekorzystne skutki podawania aspiryny w tej populacji.

Zmniejszona śmiertelność szpitalna związana z podawaniem aspiryny u pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego COVID ‐ 19

 

Stosowanie aspiryny u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wiąże się ze znacznym spadkiem śmiertelności. Potrzebne są dalsze prospektywne badania z randomizacją, aby ocenić skuteczność i niekorzystne skutki podawania aspiryny w tej populacji.

Z wyższą śmiertelnością wiąże się nadkrzepliwość i zakrzepica wywołana przez COVID-19. Ze względu na ograniczone dane na temat działania przeciwpłytkowego postawiliśmy sobie za cel ocenę wpływu terapii skojarzonej aspiryną na wyniki leczenia pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego COVID-19.https://covid-19-nieznane-fakty.pl/category/leki-pomocne-w-leczeniu/

Materiały i metody

W tym badaniu kohortowym uwzględniono pacjentów z potwierdzoną diagnozą ciężkiego COVID-19 przyjętych do Imam Hossein Medical Center w Teheranie, Iran od marca 2019 do lipca 2020 roku. Rejestrowano dane demograficzne i związane z nimi dane kliniczne w czasie ich hospitalizacji. Za główny punkt końcowy uznano śmiertelność pacjentów i oceniono jej związek ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego.

Wyniki

Uwzględniono dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden pacjentów, z których 336 pacjentów (34%) otrzymywało aspirynę podczas hospitalizacji, a 655 (66%) nie. Choroby współistniejące częściej występowały u pacjentów otrzymujących aspirynę. Wyniki wieloczynnikowego modelu proporcjonalnego COX wykazały istotny niezależny związek między stosowaniem aspiryny a zmniejszeniem ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej (0,746 [0,560-0,994], p = 0,046).

Wnioski

Stosowanie aspiryny u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wiąże się ze znacznym spadkiem śmiertelności. Potrzebne są dalsze prospektywne badania z randomizacją, aby ocenić skuteczność i niekorzystne skutki podawania aspiryny w tej populacji.

 

Izraelscy badacze – Aspiryna zmniejsza ryzyko zakażenia COVID-19 o 30% – inne badanie – 47%

Wodór H2 terapia dla pacjentów z COVID-19

mRNA – Czego Pfizer / BioNTech nie mówią nam o szczepionce mRNA na COVID-19

Leczenie zakażenia Covid-19 w domu.

Originally posted 2021-05-06 08:17:58.