Pfizer – Naruszenia prawa przez koncern Pfizer – podsumowanie dokonań firmy 

Pfizer - naruszenia Prawa

12 styczeń 2020

Żródło: Violation Tracker, Good Jobs First

Nazwa firmy macierzystej: Pfizer
Struktura własnościowa: w obrocie publicznym (symbol giełdowy PFE)
Siedziba: Nowy Jork
Główny przemysł: farmaceutyki
Specyficzna branża: farmaceutyki

Suma kar od 2000 roku: 4.712.210.359 dolarów.
Liczba zapisów: 74


Widget not in any sidebars

5 NAJPOPULARNIEJSZYCH GRUP PRZESTĘPSTW
(zdefiniowane grupy)
Suma karLiczba zapisów
przestępstwa związane z opieką zdrowotną$3,373,675,00010
przestępstwa związane z kontraktami rządowymi$1,161,001,89223
przestępstwa związane z bezpieczeństwem$104,004,65510
przestępstwa związane z konkurencją$63,466,5686
przestępstwa związane ze środowiskiem$4,582,05419

 

5 GŁÓWNYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW
Suma karLiczba zapisów
Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją$3,373,675,00010
Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne$1,161,001,89223
Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego$103,840,0005
Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych$60,216,5683
Naruszenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego$4,582,05419

 


Widget not in any sidebars

Uwagi:

Powiązania między podmiotami zależnymi i nadrzędnymi są oparte na relacjach aktualnych do ostatniej wersji wymienionej w dzienniku aktualizacji, która może różnić się od tego, co miało miejsce w czasie naruszenia [trwania przestępstwa]. Sumy kar są dostosowywane, aby uwzględnić fakt, że poszczególne wpisy poniżej mogą zawierać zarówno zapisy instytucjonalne, jak i ogłoszenia ugodowe dotyczące tej samej sprawy; w przeciwnym razie kara obejmująca wiele lokalizacji może być wymieniona w indywidualnych rejestrach dla każdego z obiektów. Sumy są również dostosowywane w celu odzwierciedlenia przypadków, w których instytucje federalne i stanowe lub lokalne współpracowały i wydały oddzielne ogłoszenia o wyniku. Duplikaty lub nakładające się kwoty kar są oznaczone gwiazdką [*] na poniższej liście.

Powiązane nazwy:

Alpharma USPD, Inc. and Purepac Pharmaceutical Co.; Alpharma USPD, Inc.,; HOSPIRA; KING PHARMACEUTICALS LLC; PFIZER; PFIZER / GROTON; PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800129; PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800170; PFIZER GLOBAL MFG; PFIZER HCP; PFIZER PHARMACEUTICAL(WARNER LAMBERT) 721450001000059; Pfizer, Inc. and Pharmacia Corporation; Pharmacia Corporation; Purepac Pharmaceutical Co.; Purepac Pharmaceutical Co., n/k/a Actavis Elizabeth, LLC; SEARLE; Warner-Lambert; WYETH; WYETH BIOP […]

Linki:

Aby zapoznać się z przeglądem historii odpowiedzialności tej firmy, przeczytaj jej Corporate Rap Sheet tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat niewłaściwego postępowania tej firmy, zapoznaj się z wpisami na jej temat w Federalnej Bazie Danych Niewłaściwego Postępowania Podwykonawców Projektu Nadzoru Rządowego.
Dane do tyczące Śledzenia Dotacji, dotyczące pomocy finansowej udzielonej tej firmie przez instytucje federalne, stanowe i lokalne można znaleźć tutaj.
Przegląd pomocy, jaką ta firma otrzymuje w ramach ustawy CARES Act, można znaleźć na stronie podsumowania Covid Stimulus Watch tutaj.

 


Widget not in any sidebars

 

Leki i preparaty skuteczne w leczeniu zakażenia wirusem Covid-19.

Originally posted 2021-01-12 16:07:33.