witamiana d - U pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 leczenie kalcyfediolem istotnie zmniejszyło liczbę przyjęć na OIT i śmiertelność.

 

U pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 leczenie kalcyfediolem (witaina D) istotnie zmniejszyło liczbę przyjęć na OIT i śmiertelność.

Skorygowane wyniki wykazały zmniejszone ryzyko zgonu przy OR 0,21 [95% CI 0,10; 0,43]). W drugiej analizie uzyskany OR wyniósł 0,52 [95% CI 0,27;0,99].

Całkowita śmiertelność wyniosła 10%. W analizie zgodnej z zamiarem leczenia zmarło 21 (4,7%) z 447 pacjentów leczonych kalcyfediolem przy przyjęciu w porównaniu z 62 pacjentami (15,9%) z 391 nieleczonych (p=0,0001).

 

 

Pełna Treść badania  https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgab405/6294179 

 PDF tutaj

COVID-19 jest poważnym problemem zdrowotnym ze względu na nasycenie oddziałów intensywnej terapii (OIOM) i śmiertelność. Witamina D pojawiła się jako potencjalny lek, który może zmniejszyć nasilenie choroby.

Cel  Wyjaśnienie wpływu leczenia kalcyfediolem [25OHD3] na wyniki związane z COVID-19.
Projekt Obserwacyjne badanie kohortowe od marca do maja 2020 r.  – opublikowane po roku od wykonania badania – kto bał się tego opublikować !!! – ilu ludzi niepotrzebnie zostało zamordowanych !!!
Oprawa  Pacjenci przyjmowani na oddziały COVID-19 Hospital del Mar, Barcelona, ​​Hiszpania.
Pacjenci   Uwzględniono łącznie 930 pacjentów z COVID-19. Dziewięćdziesiąt dwa zostały wykluczone z powodu wcześniejszego spożycia kalcyfediolu.
Interwencja  Z pozostałych 838 łącznie 447 otrzymało kalcyfediol (532 ug w pierwszym dniu oraz 266 ug w 3, 7, 15 i 30 dniu), podczas gdy 391 nie było leczonych w momencie przyjęcia do szpitala (Intention-to-Treat). Spośród tych ostatnich 53 pacjentów było leczonych później podczas przyjęcia na OIT i zostało przydzielonych do grupy leczonej w drugiej analizie. U zdrowych osób kalcyfediol jest około 3,2 razy silniejszy niż cholekalcyferol.
Główne mierniki wyników  Przyjęcie i śmiertelność na OIT.
Wyniki

Pomocy na OIT potrzebowało 102 (12,2%) uczestników. Spośród 447 pacjentów leczonych kalcyfediolem przy przyjęciu 20 (4,5%) wymagało OIOM, w porównaniu z 82 (21%) z 391 nieleczonych (wartość p<0,0001). Logistyczna regresja leczenia kalcyfediolem przy przyjęciu na OIT, skorygowana według wieku, płci, linearyzowanego poziomu 25OHD na początku badania i chorób współistniejących wykazała, że ​​leczeni pacjenci mieli zmniejszone ryzyko wymagalności OIOM (OR 0,13 [95% CI 0,07; 0,23]). Całkowita śmiertelność wyniosła 10%. W analizie zgodnej z zamiarem leczenia zmarło 21 (4,7%) z 447 pacjentów leczonych kalcyfediolem przy przyjęciu w porównaniu z 62 pacjentami (15,9%) z 391 nieleczonych (p=0,0001). Skorygowane wyniki wykazały zmniejszone ryzyko zgonu przy OR 0,21 [95% CI 0,10; 0,43]). W drugiej analizie uzyskany OR wyniósł 0,52 [95% CI 0,27;0,99].

Wnioski

U pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 leczenie kalcyfediolem istotnie zmniejszyło liczbę przyjęć na OIT i śmiertelność.

9 na 10 zgonów z powodu COVID-19 można by było zapobiec – Co na to Polscy „eksperci” z TV ?

Skuteczna terapia – 100% wyleczeń, także pod respiratorem chorych na Covid-19, ale nie w Polskich szpitalach !

Zastrzyki Covid-19 rozprzestrzeniają nowe „warianty” koronawirusa – badanie

Originally posted 2021-06-11 07:09:39.