Iwermektyna jest skuteczna w przypadku COVID-19Analizujemy wszystkie istotne badania dotyczące stosowania Iwermektyny w leczeniu COVID-19.

..
Na stronie https://ivmmeta.com/ ukazało badanie skuteczności Iwermektyny w walce z Covid-19 – jest ono wyjątkowo obszerne i dokładne, dlatego wklejam tu tylko początek i zachęcam do przejrzenia całości na stronie autorów
..
..
Wnioski Autorów
Iwermektyna to skuteczne leczenie COVID-19. Prawdopodobieństwo, że nieskuteczne leczenie dało wyniki tak pozytywne jak 39 dotychczasowych badań, szacuje się na 1 na 550 miliardów ( p = 0,0000000000018). Zgodnie z oczekiwaniami w przypadku skutecznego leczenia, wczesne leczenie jest bardziej skuteczne, z szacowanym zmniejszeniem efektu o 81% mierzonym przy użyciu metaanalizy efektów losowych, RR 0,19 [0,11-0,33].
Eutanazja – to także pozbawienie Pacjenta leczenia, pomimo, że istnieją takie możliwości.
Jaka jest odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie leczenia?

Moje wnioski

Gdyby Polski Rząd w trybie awaryjnym,  tak jak to zrobił z szczepionkami (bo można)  dopuścił do stosowania  Iwermektynę (i także Amantadynę i HCQ) dającą 100% wyników pozytywnych w leczeniu Covid-19 nie było by Pandemii i dziesiątki tysięcy ludzi którzy umarli i którzy jeszcze umrą by żyło.

Odpowiada za to osobiście Premier Morawicki który dobrał skład swojej Rady Naukowej składającej się z ludzi, którzy nie chcą zakończenia pandemii i go okłamują, że nie ma skutecznych leków na Covid – oto oni – może to Twój sąsiad ?

Doradcami premiera są:

prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak – Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Tomasz Laskus – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasażytniczych
prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych
prof. dr hab. n. med Krzysztof Tomasiewicz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UMLub, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Pyrć – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk – Gdański Uniwersytet Medyczny, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej
dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, Krajowy konsultant w dziedzienie epidemiologii
dr n med. Artur Zaczyński – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska – Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, v-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza – Kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. med. Konstanty Szułdrzyński – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

A teraz treść badania

Wprowadzenie

Metody wyszukiwania, kryteria włączenia, kryteria ekstrakcji efektu (poważniejsze wyniki mają pierwszeństwo), wszystkie dane z poszczególnych badań, odpowiedzi PRISMA i metody statystyczne są szczegółowo opisane w Załączniku 1 . Przedstawiamy wyniki metaanalizy efektów losowych dla wszystkich badań, dla badań na każdym etapie leczenia, tylko dla wyników śmiertelności i tylko dla randomizowanych kontrolowanych badań (RCT).
.
Wykonujemy również prostą analizę rozkładu efektów badania. Gdyby leczenie nie było skuteczne, obserwowane skutki byłyby rozłożone losowo (lub z większym prawdopodobieństwem byłyby negatywne, jeśli leczenie jest szkodliwe). Możemy obliczyć prawdopodobieństwo, że obserwowany procent wyników pozytywnych (lub wyższy) może wystąpić z powodu przypadku przy nieskutecznym leczeniu (prawdopodobieństwo> = k reszek w n rzutach monetą lub jednostronny test znaku / test dwumianowy). Analiza tendencyjności publikacji jest ważna i mogą być potrzebne poprawki, jeśli istnieje tendencja do publikowania pozytywnych wyników.
.
Rysunek 2 przedstawia etapy możliwego leczenia COVID-19Profilaktyka oznacza regularne przyjmowanie leków przed zachorowaniem w celu zapobiegania lub minimalizowania infekcji. Wczesne leczenie odnosi się do leczenia natychmiast lub wkrótce po pojawieniu się objawów, podczas gdy późne leczenie odnosi się do leczenia bardziej opóźnionego.
treatmenti - Gdyby Polski Rząd w trybie awaryjnym,  tak jak to zrobił z szczepionkami (bo można)  dopuścił do stosowania  Iwermektynę (i także Amantadynę i HCQ) dającą 100% wyników pozytywnych w leczeniu Covid-19 nie było by Pandemii i dziesiątki tysięcy ludzi którzy umarli i którzy jeszcze umrą by żyło.
Czas leczeniaLiczba badań dających pozytywne wynikiCałkowita liczba studiówOdsetek badań dających pozytywne wynikiPrawdopodobieństwo równego lub większego odsetka pozytywnych wyników nieskutecznego leczeniaWyniki metaanalizy efektów losowych
Wczesne leczenie1212100%0,00024
1 na 4 tys
81%  poprawa
RR 0,19 [0,11‑0,33] p <0,0001
Późne leczenie1717100%0,0000076
1 na 131 tys
52%  poprawa
RR 0,48 [0,35‑0,64] p <0,0001
Profilaktyka1010100%0,00098
1 na 1 tys
90%  poprawa
RR 0,10 [0,05‑0,23] p <0,0001
Wszystkie studia3939100%0,0000000000018
1 na 550 miliardów
75%  poprawa
RR 0,25 [0,19‑0,35] p <0,0001
Całość na stronie  https://ivmmeta.com/
..
..
..

Originally posted 2021-02-13 10:55:44.