Szczepionka Moderna ulotka

Ulotka szczepionki Moderna – wskazania, dawkowanie i sposób podawania szczepionki firmy Moderna zawiera PDF opublikowany w sobotę na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL)

 

Ciekawsze Cytaty o z ulotki o tej szczepionce .

Istnieją tylko ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania COVID-19 Vaccine Moderna u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, poród ani rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Podanie COVID-19 Vaccine Moderna w okresie ciąży można rozważyć jedynie,jeśli potencjalne korzyści przewyższają jakiekolwiek potencjalne ryzyko dla matki i płodu. 

Zgłaszano przypadki zdarzeń anafilaktycznych


Widget not in any sidebars

Podkreślono, że okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal ustalane w toczących się badaniach klinicznych.

Należy odroczyć szczepienie u osób, u których występuje ciężka choroba przebiegająca z gorączką albo u których występuje ostre zakażenie. Występowanie łagodnego zakażenia lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do odroczenia szczepienia

Nie oceniano skuteczności, bezpieczeństwa stosowania ani immunogenności szczepionki u osób o obniżonej odporności, w tym u osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu” 

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji”. Nie badano wpływu szczepionki na płodność u ludzi.  i dodatkowo  „Nie wiadomo, czy COVID-19 Vaccine Moderna przenika do mleka ludzkiego” – pisze producent.

Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, COVID-19 Vaccine Moderna może nie zapewniać ochrony wszystkim osobom, które przyjmą szczepionkę” 

Ogólnie rzecz biorąc, niektóre działania niepożądane występowały częściej w młodszych grupach wiekowych: częstość występowania obrzęku/tkliwości pod pachą, zmęczenia, bólu głowy, bólu mięśni, bólu stawów, dreszczy, nudności/wymiotów i gorączki była większa u osób dorosłych w wieku od 18 do <65 lat niż u osób w wieku 65 lat i starszych. Miejscowe i ogólnoustrojowe działania niepożądane były zgłaszane częściej po podaniu Dawki 2 niż po podaniu Dawki 1.

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-8-stycznia-2021-r-w-sprawie-wydania-rekomendacji-dotycz%C4%85cej-wydania

 

Opublikowane badania szczepionki Moderna COVID-19

 

Powikłania po szczepionce – 50 razy więcej reakcji NOP po szczepionce Covid-19 jak po szczepionce na grypę !

 


Widget not in any sidebars

 

Leki i preparaty skuteczne w leczeniu zakażenia wirusem Covid-19.

Originally posted 2021-01-10 06:42:17.