Wziewny Budezonid w leczeniu wczesnej choroby COVID-19: randomizowane badanie kontrolowane

Aktualizacja grudzień 2021 – nawet WP o tym pisze ! , a w szpitalach ludzie umierają ! – to jest mordowanie ludzi !

Komentarz od redakcji  serwisu  covid-19-nieznane-fakty.pl

 W Polsce lek ten posiada jedną z najmocniejszych rekomendacji jako lek leczący Covid-19 !
Jest to lek powszechnie dostępny dosłownie w każdej Aptece i tani i  pewnie znasz kogoś z astmą .

Mianowicie „rada naukowa” przy Premierze Morawieckim w swoich zaleceniach z 2 lutego 2021 !!! nie zaleca jego stosowania !

A ponieważ ten organ (Stanowisko konsultantów krajowych przy Pemierze RP z dnia 01.02.2021)  ten nie zaleca nic, co mogło by leczyć pacjentów z zakażeniem Covid-19,

oznacza to, że „rada naukowa” posiada pewność co do pozytywnych skutków leczniczych stosowania tego leku !

Autorzy stanowiska:

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej – dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych – prof. dr hab. Andrzej Horban
Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – prof. dr hab. Radosław Owczuk

Członkowie Rady Medycznej:

Wyżej wymienieni oraz:
Prof. dr hab. Piotr Czauderna
Prof. dr hab. Robert Flisiak
Prof. dr hab. Tomasz Laskus
Prof. dr hab. Bartosz Łoza
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Prof. dr hab. Miłosz Parczewski
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Dr n. med. Artur Zaczyński

Czemu organy te nie zalecają leków leczących Covid-19

  To proste – Pandemia skończyła by się w 2 tygodnie i gigantyczne pieniądze jaki ciągną z tej sytuacji lekarze i politycy by przepadły !

Dodam info pochodzące z Internetu, że terapia Budezonidem była stosowana od początku pandemii w Tajlandii, czemu ten kraj zawdzięcza wyjątkowo niską śmiertelność i szybkie opanowanie sytuacji w kraju.

——-

Na początek wniosek z badania

budiair 200 g dosieraerosol D06717816 p1 - Wziewny Budezonid w leczeniu wczesnej choroby COVID-19: randomizowane badanie kontrolowaneWczesne podanie wziewnego Budezonidu zmniejszyło prawdopodobieństwo konieczności pilnej pomocy medycznej i skróciło czas powrotu do zdrowia po wczesnym zakażeniu COVID-19.

Tu pełny Tekst badania  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.04.21251134v1.full-text

Budezonid zmniejsza potrzebę hospitalizacji u pacjentów z COVID-19, sugeruje badanie fazy 2

Wydaje się, że wczesne leczenie lekami powszechnie stosowanymi w leczeniu astmy znacznie zmniejsza potrzebę pilnej opieki i hospitalizacji u osób z COVID-19, odkryli naukowcy z University of Oxford.Badanie  STOIC odkryli, że wziewny budezonid podawany pacjentom z COVID-19 w ciągu siedmiu dni od wystąpienia objawów również skrócił czas powrotu do zdrowia. 

 

Budezonid jest kortykosteroidem stosowanym w długotrwałym leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).Wyniki z randomizowanego badania fazy 2, wspieranego przez NIHR Oxford Biomedical Research Center (BRC), zostały  opublikowane na serwerze pre-print medRxiv .Odkrycia zebrane od 146 osób – z których połowa przyjmowała 800 mikrogramów leku dwa razy dziennie, a połowa pozostawała pod zwykłą opieką – sugerują, że wziewny budezonid zmniejszył względne ryzyko konieczności pilnej opieki lub hospitalizacji o 90% w 28-dniowym okresie badania. 

 

Uczestnicy, którym przydzielono inhalator budezonidu, mieli również szybsze ustąpienie gorączki, objawów i mniej uporczywych objawów po 28 dniach.Profesor Mona Bafadhel z wydziału medycznego Uniwersytetu w Nuffield, która kierowała badaniami, powiedziała: „Nastąpiły ważne przełomy w hospitalizowanych pacjentach z COVID-19, ale równie ważne jest leczenie wczesnej choroby, aby zapobiec pogorszeniu stanu klinicznego i potrzebie pilnej opieki i hospitalizacji , zwłaszcza dla miliardów ludzi na całym świecie, którzy mają ograniczony dostęp do opieki szpitalnej.„Programy szczepień są naprawdę ekscytujące, ale wiemy, że dotarcie do wszystkich na całym świecie zajmie trochę czasu.
 
Cieszę się, że stosunkowo bezpieczny, szeroko dostępny i dobrze przebadany lek, taki jak steryd wziewny, może mieć wpływ na ciśnienie, którego doświadczamy podczas pandemii ”.Badanie wykazało również, że u osób, które otrzymywały budezonid, nastąpiło zmniejszenie utrzymujących się objawów. Prof. Bafadhel, konsultant ds. Chorób układu oddechowego pracujący również w Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, powiedział: „Chociaż nie jest to główny wynik badania, jest to ważne odkrycie.

 

„Zachęcam do zobaczenia zmniejszenia uporczywych objawów 14 i 28 dni po leczeniu budezonidem. Utrzymujące się objawy po początkowej chorobie COVID-19 pojawiły się jako długotrwały problem. Każda interwencja, która mogłaby rozwiązać ten problem, byłaby dużym krokiem naprzód ”.Inspiracją do badania był fakt, że we wczesnych dniach pandemii pacjenci z przewlekłą chorobą układu oddechowego, którym często przepisuje się steroidy wziewne, byli znacząco niedostatecznie reprezentowani wśród osób przyjętych do szpitala z powodu COVID-19.

Osoby z astmą o 30 proc. rzadziej chorują na COVID-19  – wyborcza.pl

Wprowadzenie

Kontekst Wiele wczesnych kohort szpitalnych choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) wykazało, że pacjenci z przewlekłą chorobą układu oddechowego byli znacząco niedostatecznie reprezentowani. Postawiliśmy hipotezę, że za to odkrycie odpowiada powszechne stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych i sprawdziliśmy, czy glikokortykosteroidy wziewne będą skutecznym sposobem leczenia wczesnej choroby COVID-19.

Metody Przeprowadziliśmy randomizowane, otwarte badanie wziewnego budezonidu, w porównaniu ze zwykłą opieką, u dorosłych w ciągu 7 dni od wystąpienia łagodnych objawów Covid-19. Głównym punktem końcowym była pilna wizyta medyczna w związku z COVID-19, ocena na oddziale ratunkowym lub hospitalizacja. Badanie zostało przerwane wcześnie po tym, jak niezależna analiza statystyczna wykazała, że ​​wynik badania nie zmieni się wraz z dalszym zapisem uczestników.

Wyniki Randomizacji poddano 146 pacjentów. Dla populacji zgodnej z protokołem (n = 139), główny wynik wystąpił u 10 uczestników i 1 uczestnika odpowiednio w ramieniu ze zwykłą opieką i z budezonidem (różnica w proporcji 0,131, p = 0,004). Liczba potrzebna do leczenia wziewnym budezonidem w celu zmniejszenia pogorszenia stanu COVID-19 wynosiła 8. Powrót do zdrowia klinicznego był o 1 dzień krótszy w grupie leczonej budezonidem w porównaniu z ramieniem stosującym zwykłą terapię (mediana odpowiednio 7 dni w porównaniu z 8 dniami, test logranka p = 0,007). Odsetek dni z gorączką i odsetek uczestników z co najmniej 1 dniem gorączki był niższy w grupie otrzymującej budezonid. Mniej uczestników zrandomizowanych do leczenia budezonidem miało utrzymujące się objawy w dniu 14 i 28 w porównaniu z uczestnikami otrzymującymi zwykłą opiekę.

Wniosek Wczesne podanie wziewnego budezonidu zmniejszyło prawdopodobieństwo konieczności pilnej pomocy medycznej i skróciło czas powrotu do zdrowia po wczesnym zakażeniu COVID-19.

(Finansowane przez Oxford NIHR Biomedical Research Center i AstraZeneca; numer ClinicalTrials.gov , NCT04416399 )

Dowody przed tym badaniem Większość interwencji badanych w związku z pandemią COVID-19 koncentruje się na pacjentach hospitalizowanych. Pilnie potrzebne są szeroko dostępne i szeroko stosowne interwencje w przypadku łagodnego COVID-19.

Wartość dodana tego badania W tym otwartym, randomizowanym badaniu z grupą kontrolną, wziewny budezonid podawany dorosłym z wczesną chorobą COVID-19 zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności pilnej pomocy, konsultacji na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji. Nastąpiło również szybsze ustąpienie gorączki, znanego złego markera prognostycznego w COVID-19 oraz szybsze ustąpienie objawów zgłaszanych przez samych siebie i zgłaszanych w kwestionariuszu. Było mniej uczestników z utrzymującymi się objawami COVID-19 14 i 28 dni po terapii budezonidem w porównaniu ze zwykłą opieką.

Implikacje wszystkich dostępnych dowodów Badanie STOIC potencjalnie zapewnia pierwszą łatwo dostępną skuteczną interwencję we wczesnym stadium COVID-19. Oceniając wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej, badanie zapewnia ekscytującą opcję pomocy w radzeniu sobie z ogólnoświatową presją na systemy opieki zdrowotnej związaną z pandemią COVID-19. Dane z tego badania sugerują również potencjalnie skuteczne leczenie zapobiegające długoterminowej zachorowalności na trwałe objawy COVID-19.

 

Czy jest lekarstwo na COVID-19 i kto je ukrywa ?

https://www.technologynetworks.com/drug-discovery/news/budesonide-reduces-need-for-hospitalization-in-covid-19-patients-phase-2-study-suggests-345344 

     

Osoby z astmą o 30 proc. rzadziej chorują na COVID-19  – wyborcza.pl

 

Inhaled corticosteroid added to COVID-19 PRINCIPLE trial

Leki i preparaty skuteczne w leczeniu zakażenia wirusem Covid-19.

Długi Covid – Leczenie Iwermektyną i utrzymujące się objawy – Wy wcale nie wyzdrowieliście – dalej nosicie aktywnego Wirusa !

Wypowiedź lekarza Piotr Rubas na Konferencji w Krakowie! 27.02.2021

Originally posted 2021-03-01 08:05:46.